Diagnostiek/Differentiaal Diagnostiek/ Hoogbegaafdheid/AD(H)D/ Autisme/ Executieve functies (onderpresteren/ emotionele vraagstukken)/ Metacognitie/Advies bij onderpresteren/ Screening/ Behandeling/ Begeleiding/ Schooladvies (Wisc/Nio)

MindQuest onderzoekt, adviseert en begeleidt kinderen en (jong) volwassenen, waarbij het vermoeden bestaat dat er sprake is van een ontwikkelingsvoorsprong.

Kinderen

Mogelijk neemt u waar dat uw kind zich anders gedraagt dan andere kinderen, of dat het in toenemende mate boos, verdrietig en gefrustreerd reageert. Is er sprake van een ontwikkelingsvoorsprong of achterstand?

Diagnostiek kan worden ingezet om inzichten te krijgen in deze klachten.

Adolescenten

De transitie naar volwassenheid is een kwetsbare periode.  In deze periode ga je antwoorden formuleren op de vragen: Wie ben ik en wat wil ik.

Soms kan het zijn dat deze periode door omstandigheden niet ideaal verloopt en je klachten gaat ervaren.

  Hoogbegaafdheid

Because gifted children have educational, social and developmental needs, their abilities should be recognised and supported (); otherwise, gifted children might get depressed, become more reserved and could lose their potential if their needs are not considered”.

Morawska and Sanders, 2009: